Cand se foloseste chitanta? Ghid rapid 2021

Cand se foloseste chitanta? Ghid rapid 2021

Prin livrări de bunuri cu amănuntul si prestări de servicii drept înspre public se înțelege acele activități desfășurate cu însușire permanenta. Nu ajunge în aceasta categorie eventualele livrări de bunuri si prestări de servicii drept spre persoane fizice efectuate întâmplator de înspre agenții economici, alții decât comercianții cu amănuntul.

In cazul in oricare entitate oferă spre vânzare înspre persoane juridice, de norma se va elabora si factura iar pentru decont se eventual folosi fie bonul , fie chitanta.

In cazul tranzacțiilor cu lichid se aplica si prevederile Legii nr. 70/ Aceasta legiuire prevede următoarele restricții la încasările in cash:

Cum se fac incasarile, si cand sunt interzise?

1. Încasările de la persoane juridice, PFA, II, IF, independent profesioniști, persoane fizice cine desfășoară activități in mod liber, asocieri si alte entități cu sau fără individualitate juridica, pot sa aibă loc in delimita unui plafon diurn de 5.000 lei de la o persoana;

2. Încasările efectuate de asupra magazinele de tipul cash and carry, in delimita unui plafon cotidian de 10.000 lei de la o individ;

3. Sunt interzise încasările fragmentate in lichid de la beneficiari pentru facturile a căror preț este mai amplu de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o desfășurare de servicii a căror preț este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

4. Sunt interzise încasările fragmentate de la o individ, pentru operațiunile de încasări in lichid, cu o nivel mai mare de 10.000 lei, precum si fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu preț mai mare de 10.000 lei.

Ce este chitanta in sine, si unde o poti obtine gratis?

Chitanta este documentul doveditor de înscriere in registrul de casa si in contabilitate a încasărilor si plaților efectuate in lichid si a depunerilor de sume in casieria entității.

In condițiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, documentul in baza căruia se înregistrează in contabilitate veniturile aferente încasărilor zilnice este Raportul Z, generat de casa de însemnat , respectiv Registrul particular întocmit in condițiile defectării aparatelor de marcat electronice fiscale.

In ce privește chitanta, aceasta se întocmește pentru orice suma încasata de asupra casierul unității si se semnează de acesta pentru primirea sumei. Daca doresti sa descarci un model chitanta anume poti intra la noi pe site: model-facturi.online chitanta model.

Lasă un răspuns