Care sunt subiectele posibile la BAC 2024?

BAC 2024

Examenul de Bacalaureat, cunoscut popular ca BAC, reprezintă o etapă esențială în viața fiecărui elev din România. În anul 2024, mii de elevi se vor confrunta cu această provocare, având nevoie de o pregătire temeinică pentru a obține note bune și pentru a-și continua studiile universitare.

Pentru a vă ajuta să vă pregătiți cât mai bine, vom analiza posibilele subiecte la BAC 2024 pentru materiile principale: Limba și literatura română, Matematică sau Istorie și disciplinele specifice profilului.

1. Limba și literatura română

La proba scrisă de Limba și literatura română, subiectele vor fi structurate în trei părți distincte:

 • Prima parte cuprinde un text literar sau non-literar la prima vedere, urmat de întrebări referitoare la înțelegerea textului. Elevii trebuie să fie pregătiți să răspundă la întrebări despre vocabular, stil, idei principale și secundare, precum și la întrebări care cer interpretarea textului.
 • Partea a doua presupune redactarea unui eseu structurat. Subiectele posibile pot acoperi diverse tematici studiate în liceu, precum romantismul, simbolismul sau modernismul în literatură. Autorii reprezentativi pot include Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Ion Creangă, George Bacovia, etc.
 • A treia parte solicită elevilor să elaboreze un eseu de aproximativ două pagini despre o operă literară sau un autor studiat. Pregătiți-vă să analizați temele principale, personajele și structura textului.

2. Matematică

La proba de matematică, subiectele se diferențiază în funcție de profil: real (mate-info sau științe ale naturii) și tehnologic. Subiectele posibile includ:

 • Pentru profilul real: algebră, geometrie analitică, trigonometrie, funcții, numere complexe, matrice și determinanți. Este esențial ca elevii să cunoască formulele și proprietățile specifice pentru fiecare dintre aceste subiecte.
 • Pentru profilul tehnologic: polinoame, funcții, geometrie, trigonometrie și numere complexe. Elevii ar trebui să fie atenți la problemele care solicită aplicarea teoriei la situații practice.

3. Istorie

Proba de istorie este esențială pentru elevii de la profilul uman. Subiectele posibile pot include:

 • Istoria României: de la Antichitate până în epoca modernă, cu accent pe evenimente majore precum formarea statelor medievale românești, Unirea Principatelor Române, Războiul de Independență, Marea Unire și regimul comunist.
 • Istoria Universală: aspecte precum Renașterea, Revoluția Industrială, războaiele mondiale și Războiul Rece pot apărea la subiecte. Elevii trebuie să fie capabili să analizeze și să compare evenimente și personaje istorice.

4. Discipline specifice profilului Pentru liceele cu profil real sau tehnologic, elevii vor avea de susținut și probe la discipline specifice, cum ar fi Fizica, Chimie, Biologie sau Informatică. Iată câteva dintre subiectele posibile:

 • Fizică: subiectele pot include mecanica (legile mișcării, forțe, energie), electricitate și magnetism, optică și termodinamică. Elevii trebuie să fie capabili să rezolve probleme și să aplice formulele adecvate.
 • Chimie: subiectele pot acoperi atât chimia organică, cât și cea anorganică. Elevii trebuie să fie familiarizați cu reacțiile chimice, structura atomică și proprietățile elementelor.
 • Biologie: anatomia umană, fiziologia, genetica și ecologia sunt subiecte posibile. Pregătiți-vă să răspundeți la întrebări care testează înțelegerea conceptelor teoretice și a funcționării organismelor.
 • Informatică: subiectele posibile pot include algoritmi și structuri de date, programare, baze de date și rețele. Elevii ar trebui să cunoască limbaje de programare precum C++ sau Python.

Sfaturi pentru pregătirea BAC-ului

 • Revizuirea materiei: Încercați să vă organizați un plan de studiu care să acopere întreaga materie înainte de examen.
 • Rezolvarea testelor din anii precedenți: Acest lucru vă va ajuta să vă familiarizați cu formatul examenului și să vă verificați nivelul de pregătire.
 • Participarea la meditații sau grupuri de studiu: Împărtășirea cunoștințelor cu alți colegi sau sub îndrumarea unui profesor poate fi benefică.
 • Managementul timpului: În timpul examenului, asigurați-vă că alocați suficient timp pentru fiecare subiect și încercați să finalizați toate întrebările.

Examenul de Bacalaureat poate părea dificil, dar cu o pregătire temeinică și o strategie de studiu bine pusă la punct, elevii pot obține rezultate bune și își pot deschide calea către studiile universitare.

Lasă un răspuns